Rss feedTweeter buttonFacebook buttonTechnorati buttonReddit buttonMyspace buttonDelicious buttonLinkedin button

Ekonomisk frihet

Investera eller amortera ?

Jag fick en förfrågan av en bekant att beröra ämnet amortera/investera, det är ett spännande område som förtjänar lite fokus.
I dagsläget har vi räntor som är rekordlåga, ingen gång i modern tid har vi haft ett liknande lågränteklimat, iallafall inte de senaste 100 åren.
Det har förekommit exempel på länder vars centralbanker hållit konstlat låga räntenivåer för att finansiera krig, det är inte huvudscenariot idag.

Vad är då bäst? skall man amortera eller investera?
Jag tror att svaret på den frågan är mångfacetterad och har en del att göra med din unika personliga inställning till risk, pengar, trygghet, lån m.m.
Skämtsamt brukar jag se mig som ”Homo Economicus”  vilket är en rationell, strängt kalkylerande och nyttomaximerande individ, jag söker alltid efter det mest rationella för att generera meravkastning.

Är du välvilligt inställd till sparande/investerande och tycker det är intressant tycker jag att man skall investera.
Är du mindre intresserad av att följa med marknaden och har mindre bra koll, eller har en förkärlek till att konsumera överflödet som ej går till räkningar så bör du amortera.
Att amortera är att spara, oavsett vad någon annan hävdar, däremot skall det ses som det mer bundna sparande som det är.
Jag brukar säga att det största hotet mot en framgångsrik, vital och välmående investeringsportfölj är ens likviditet.
Har man ej likviditet, exempelvis pengar på sparkontot för oförutsedda räkningar såsom tandläkaren så måste man sälja av placeringar, detta är dömt att misslyckas!!
Det viktigaste av allt är att först bygga upp en buffert på säg 2-3 månadslöner netto, därutöver bör man investera de överskjutande kapitalet.
Varför säger jag så ? jo för att pengar som står något sånär oförändrat på kontot är pengar som kostar pengar.
Det känns bra i magen att ha tryggheten och se siffran på kontot men den känslan kostar mer än vad den smakar, man håller oftast inte ens näsan ovanför vattenytan utan malen inflationen äter sakta upp köpkraften.

Så, investera eller amortera ?
I dagsläget ligger bolåneräntorna på ca 3,5 % – 4 %, efter skattereduktion ligger dessa således på 2,45 % – 2,8 % vilket är löjligt lågt, det är inte speciellt svårt att uppnå en avkastning som överstiger denna nivå.
Utmaningen är att hitta en investering som ger högre ränta än vad du själv betalar till banken, mellanskillnaden tillfaller dig. Ett vanligt bankkonto skall jämföras med bolånets bruttoränta (den högre) eftersom skattereduktion och kapitalvinstskatt tar ut varandra.
Många aktier på marknaden har en direktavkastning som överstiger 4 %, inte ovanligt att den ligger uppemot 5 %, dock vill jag passa på att avråda/informera om att aktiemarknaden inte heller är mitt huvudtips.
Detta beror på att volatiliteten (rörligheten) på marknaden har varit historiskt hög, den riskjusterade avkastningen är inte optimal.
Du tar alltså en hög risk med pengarna på aktiemarknaden, det finns dock flertalet exempel på räntemarknaden som ger en högre avkastning än bolåneräntan till en moderat risknivå.

Enklast att förklara är att berätta varför jag ej amorterar:

En bostad är förmodligen en unik tillgång i Sverige som kan belånas till 85 % av dess underliggande värde till attraktiva räntenivåer och låg risk.
När jag säger låg risk så menar jag det faktum att alla måste ha någonstans att bo, detta i kombination med en låg nybyggandegrad och urbanisering talar för stigande priser, likväl som att bostäderna åtdetminstone bör utvecklas i takt med inflationen.
Det är helt enkelt en real tillgång, du kan ta på din tillgång, den är inte bara ett finansiellt derivat i en lång excelsnurra med luddig värderingsmodell.
Min bostad är värd cirka 2 miljoner och eget kapital, alltså min insats initialt var 300 tusen, jag amorterar 2000kr/mån symboliskt.
Om marknaden går upp 1 % innebär det 20 000kr på min bostad, på eget kapital (mina pengar) motsvarar det (20 000 / 300 000) 6,66 %, här får man alltså en hävstång på 6,66 gånger pengarna.
Det finns ett överflöd av hävstångsprodukter på den finansiella marknaden, ingen är förmodligen lika trygg som bostadsmarknaden, jag förväntar mig ganska försiktigt 3 % per år på lång sikt,
Det betyder alltså att mina pengar som arbetar i bostaden kan, via belåningens katalysator, växa med (6,66*3) 19,98 % per år förväntat, det är en otroligt bra avkastning givet risken.

Denna katalysatoreffekt(hävstångseffekt) minskar i takt med att lånet amorteras eftersom större andel av pengarna är dina, vilka utvecklas exakt som underliggande marknad, alltså ingen hävstång.
Istället separerar jag amorteringspengarna från min aktieportfölj och placerar dem någonstans där jag känner att avkastningen överstiger bolåneräntan till en acceptabel risknivå.

Låt oss säga att jag har 3 % bolåneränta:

Bostadens värde      2 000 000 kr
Lån                                1 700 000 kr
Ränta                           3 %
Räntekostnad B       51 000 kr /år
Räntekostnad N      35 700 kr / år

Antingen så amorterar jag av lånet och slipper betala 51000kr brutto eller 35700 netto eller så investerar jag dem och rider på spreaden, alltså mellanskillnaden mellan investeringsräntan och bolåneräntan.
Jag har fastnad lite för företagsobligationer som jag anser vara någorlunda ”riskfria”, finns inget som heter riskfritt, inte ens stater har vi fått erfara.
Här kan man t.ex. låna ut pengarna till företag som vänder sig till obligationsmarknaden såsom Volvo, Stora Enso, Stena, WV, Carlsberg mfl. och motta en attraktiv ränta.
Räntan återspeglar såklart risken i bolaget, alltså risken för att bolaget skall gå i konkurs eller göra en betalningsinställelse vilket föranleder total kapitalförlust, du förlorar hela det investerade kapitalet.

Jag anser dock att den risken är liten, men ett tips, du skall inte investera i en tillgång som tingar en risk om skillnaden är marginell mellan bolåneränta och investeringsränta, tar du risk så skall du få ersättning för det, annars är det inte värt det.
Så hursomhelst, i exemplet har jag 3 % bolåneränta, nu har jag investerat pengarna i ett Räntebevis Stora Enso där jag får 6 % ränta, alltså dubbelt så mycket som jag betalar i räntekostnad, dock till högre risk.
Lånet är riskfritt, hur mycket pengar du än förlorar på annat håll så kan du lita på att lånet finns kvar 😉

6 % ränta skulle i detta fall ge mig en årlig intäkt på 102 000kr brutto eller 71 400kr netto, här börjar det kanske bli tydligt hur man kan tjäna pengar, det är dock livsviktigt att ha riskkontroll, jag rekommenderar aldrig detta till kunder inom bankvärlden för det kräver helt enkelt engagemang.
Skulle jag av någon anledning vilja amortera av på bolånet så har jag en placering som lätt kan omsättas till kontanter för att sedan amorteras på bolånet.
Det finns en extra twist på detta också, skatteskal såsom kapitalförsäkring och Investeringssparkonto (ISK) har väldigt attraktiv beskattning i dagsläget givet vårt lågränteklimat.
Här beskattas man med en schablonbeskattning istället för 30 % på inkomst av kapital, jag kan förklara hur dessa fungerar i ett annat inlägg, viktigt att känna till är att schablonskatten baseras på statslåneräntan sista november varje år, förra året var den 1,65 %.
Av statslåneräntan tar man sedan 30 % och detta är den slutliga beskattningen av kapitalet, man skattar på hela behållningen, även ens egna nettopengar man tillskjutit, nu räknar vi om exemplet ovan:

Företagsobligation vanligt konto

1 700 000 * 6 % = 102 000 brutto / 71 400 netto.
Skatt   30 600kr
Bruttoränta   6 %
Nettoränta     4,2 % (efter skatteavbränning)

Företagsobligation skatteskal

1 700 000 * 6 % = 102 000
Skatteunderlag = 1 802 000
Skattesats   1,65 % *0,3 = 0,495 %
1 802 000 * 0,00495 = 8919kr skatt
102 000 – 8919 = 93 081 / 1 700 000 = 5,47 %
Nettoränta  5,47 %
Jämförbar bruttoränta   7,82 %

Skall denna ränta jämföras med vanlig naken kontoränta med vanlig beskattning så jämför man med 7,82 %.

Jag hoppas att detta midnattsinlägg har öppnat ögonen lite för att det gör stor skillnad i vilket klimat man låter sina pengar växa upp 😉
Vet man med sig att man ej skulle investera pengarna om man skulle skippa amorteringen så bör man bibehålla eller kanske höja amorteringen.
Är man däremot nyfiken/intresserad så tycker jag ovan givna scenario är bra mycket mer intressant, det kräver dock aktivitet.

Ps. glöm inte bort att ovan exempel tingar en viss risk om än moderat, skall man göra som jag beskrivit så skall räntenivån också vara förenlig med den risk man tar.

God natt!

Portföljutveckling!

Jag har tydligen inte uppdaterat min portföljutveckling sedan 20100329 vilket är två år sedan. På marknaden är det en evighet, många har byggt upp stora värden medan andra sett sina tillgångar minska.
Själv är jag av den uppfattningen att pengarna inte skall ligga på soffan, om jag stiger upp och jobbar varje dag skall mina pengar göra samma sak. Pengarna skall helt enkelt vara där pengarna mår bäst för att växa sig stora och starka såsom Alectas reklam. Ett undantag kan vara om miljön runt omkring är i influensatider, då kanske de skall ligga på soffan iallafall. Det skulle ev. kunna vara sådana tider om vi får se en vacklande spansk ekonomi som skulle kunna skicka en våg av riskaversion över börshavet, jag håller tummarna att det ej piskar upp till storm.

Jag för balansräkning över mina tillgångar, ett bra sätt att benchmarka och hela tiden utmana sig själv. Det finns många olika sätt att mäta framgång, en idrottare kanske mäter i sekunder eller meter, jag mäter det i pengar.
Det finns inget självändamål med att uppnå mer pengar, det handlar ej om pengar, dessa är endast medlet och inte målet som många kan tro, inte i mitt fall. Av någon anledning faschineras vi av olika saker, dock tror jag framgång triggar oss, oavsett hur vi mäter det.
Jag sökte på ”mäta framgång” på Google och kom in på en sida som frågade sina läsare om man kan mäta framgång i pengar varpå 63 % säger ja. Lite trist kan tyckas då det ej säger hur den riskjusterade avkastningen föreligger och vad som är tur kontra skicklighet. Framgång kan nog ej heller endast mätas i pengar, för många aspekter utelämnas helt enkelt.
Förmodligen skulle jag känna mig mer framgångsrik som läkare som räddar liv istället för innehavare av ett stinnt bankkonto, men som sagt vi har alla olika syn på framgång och pengarna är som sagt endast ett sätt att mäta utvecklingen av mitt handlande.

Hursomhelst kan jag med facit i hand se att min portfölj sedan 20100326 växt organiskt med 92,6 % alltså effektiv ränta på 38,78 % / år. Denna offensiva tillväxt kommer avta med tiden då stor del kommer från nytt sparande, men långtifrån allt.
En viss omfördelning i portföljen har skett efter årets regnperiod, det slutar strax regna pengar men något portföljbolag har snart utdelning vilket blir det sista i portföljen. I dagsläget taktar min portfölj cirka en årslön i tillväxt årligen, något jag inte ens kunnat drömma om för 10 år sedan.

Detta styrkes min tes om att finansiell framgång inte är svårt att uppnp och att långsiktighet lönar sig om man bara höjer näsan över vår moderna kvartalskapitalism. Lyckas man tämja den så skapar det möjligheter då marknaden i många anseenden är långt ifrån rationell.
Tyvärr anser många att det är trist, tråkigt, tar för lång tid, kräver kunskap och är helt enkelt ångesfyllt då ekonomi ofta är objekt för trånga sektorer i hushåll, något man gärna slår ifrån sig och sticker ned huvudet i sanden, men det är så mycket enklare än vad de flesta tror.
Från början krävet det aktivitet, ja,  men när du minst anar det så kommer portföljen få eget liv, en livskraftighet som man senare kan njuta av med facit i hand då man ser tillväxten ta ens sparande till oanade höjder.

Ett sätt att mäta framgång här förutom total tillväxt är att mäta min portföljs avkastning i förhållande till börsens utveckling. Sedan 2007, alltså genom finanskrisens stålbad, har min portfölj till dags datum ett alfa på 41 %, alltså en överavkastning på 41 % bättre än börsen.
Förvisso är index exkl. utdelningar vilket visar vikten av ränta på ränta effekten tillika att alltså år efter år återinvestera vårkantens nederbörd. Visst vill jag hävda att jag är en skicklig investerare men sanningen ligger nog mer i att jag är långsiktig och vågar gå emot marknaden då det ser som mörkast ut, något som hittils har lönat sig. Jag brukar säga att jag de senaste åren makrofrossat, makroekonomiska storheter såsom amerikanska hushållens konsumtion påverkar inte mina innehav nämvärt idag eller imorgon, om jag trodde på bolaget igår varför skulle jag inte tro på det idag bara för att marknaden slaktas pga. makrohicka ? Så länge du tror på ett bolag är det inget fel alls att snitta ned dig, det förekommer tyvärr en distansiering till att snitta ned sig som är helt felaktig. Är du kortsiktig eller tar en spekulativ position så skall du kapa dina förluster snabbt, ”Cut your losses short and let your profits run”, oftast blir det tvärtom, man sitter kvar med förluster som man vill nå break even, plus minus noll på medan man tar hem vinsterna på bolag som går bra, varför ?
Jag säger inte att man skall snitta ned sig bara för att det gick åt fel håll och göra en kort position till en lång, detta skall du akta dig för!! When in trouble double är inget man skall ägna sig åt!

Däremot tycker jag att det är underbart att köpa fina bolag på makrorea bara för att marknadssentimentet är risk off, allt handlar i slutändan om tidshorisont, din riskprofil och inställning till risk.
Fundamentalt kommer och har börsen hittils alltid stigit, en del av bolagens vinster stannar ju i bolaget för vidare tillväxt utöver det som delas ut till aktieägarna.
Jag har genom åren samlat mer vuxenpoäng på olika håll och min mer och mer positiva inställning till värdeinvesteringar har ökat markant, känner mig lite gammalmodig, tråkiga aktier är roliga!

Vissa kanske känner igen sig att man på restaurang ibland kan bli lite konservativ och ta det man vet ”alltid levererar” och är gott, istället för att ge sig ut i ovisshetens värld och prova något nytt.
Lite så har mitt aktiesparande mer fasats över till, tilläggas skall även att min portfölj är helt utan belåning, så siffrorna är ej heller dopade eller ett resultat av högt risktagande då jag under merparten av tiden haft ett beta under 1.
Jag har alltså hållt nästan ovanför vattenytan i tider av kraftig turbulens.

En affär som dock ej kommer minska i avkastningspotential är min bostadsrätt. Jag räknar kallt och konservativt med att få en avkastning på iallfall 2-3 % årligen över lång tid.
Jag har en belåningsgrad på 83,89 % givet köpeskilling utan korrigering för nuvarande marknadspris, går marknaden upp 1 % innebär det 20 000kr för mig och 6,5 % på eget kapital.
Fastigheter är en av få tillgångar som du kan belåna till 85 % och har en låg risk i kombination med en förväntad avkastning på några procent i det långa perspektivet.
Givet att tillväxten landar på cirka 3 % årligen kan jag se fram emot en tillväxt på nästan 20 %, varför skulle jag då vilja amortera?

Mina amorteringspengar läggs i en sparform som är relativt trygg och tingar en förväntad avkastning som överstiger bolåneräntan. Att placera dessa i en aktieportfölj med en svensk börs som har en standardavvikelse på säg 20 % är inget jag rekommenderar.
Så länge du dock hittar en relativt trygg placeringsform som kan ge överavkastning och som du relativt snabbt kan sälja till förmån för en amortering rekommenderas för att tjäna på spreaden, spekulera dock ej med dessa pengar eftersom: ” den som är satt i skuld är inte fri” 🙂

Detta är sanningar jag själv följer men är väldigt försiktig med att rekommendera andra, det kräver aktivitet.

Lycka till med ditt sparande och kom ihåg: Någon sitter i skuggan idag för att denne planterade ett träd för längesedan!

Turbulent marknad kräver långsiktighet!

19 oktober 1987 kraschlandade Dow Jones med en utveckling på – 22 %, något som skapade stora rubriker. Det är en påminnelse på de otal manier och krascher vi haft genom tiderna.
En av de manier med efterföljande krasch som vi i modern tid anser vara den första är tulpanmanin i Holland på 1600-talet. Den var förmodligen dömd redan från början då det ej finns några fundamentala faktorer som talade för att man i närtid kunde räkna hem investeringen med sunda antaganden om framtida avkastning.
Något som stärker detta påstående är ju det faktum att blommor har en begränsad livslängd, detta handlade istället om prestige och giriga blomsterhandlare. Hursomhelst så visar detta på hur vi människor fungerar, vi har en flockmentalitet som är djupt inrotad i vårt undermedvetna.

Tyvärr har denna flockmentalitet tillsammans med teknikutvecklingen lett till en utpräglad kortsiktig marknad. De flesta nya investeringsprodukter som kommer marknaden tillhanda är också av kortsiktig natur såsom hävstångsprodukter mot svenska börsen x5.
”Greed is good” är ett citat hämtat ur Oliver Stones film Wall Street från 1987 som blivit en ikon i branschen, ett citat som jag ställer mig bakom. Om vi skulle luta oss tillbaka och vara nöjda så skulle vi förmodligen springa runt halvnakna med våra spjut och jaga kvällsmiddagen eller fiska kvällsmålet.
Vad jag menar är att utvecklingen drivs av att vi aldrig är nöjda, vi vill hela tiden vidareutveckla och förbättra vårt samhälle, en underliggande drivkraft som är positiv. Nackdelen idag är att marknaden beter sig som en skara människor på en stor fest där man på grund av antalet blir anonym och ej behöver ta ansvar, när väl baksmällan kommer som ett brev på posten så finns där ingen som vill kännas vid och ta ansvar, gårdagens glädjerus tillhör historien.

Volatiliteten på marknaden är hög och vi har fått vänja oss kraftiga fluktuationer som ibland har en diffus påverkan på de bolag som ingår.
Tyvärr påverkar detta långsiktigheten negativt, många aktörer har börjat distansiera sig från marknaden och anskaffar kapital via alternativa kanaler.
Flertalet bolag som haft en börsnotering i pipeline har lagt detta på is då marknadsklimatet varit negativt, vilket gör att man ogärna noterar sitt bolag i det skedet.
Frågan är bara när baksmällan passerar? Förutom en majdipp 2006 så nåddes den absoluta toppen på marknaden under sommaren 2007 för att senare dra ut proppen.

Frågan är om detta marknadsklimat är den nya verkligheten? Speciellt nu när det handlar om statsfinansiella problem som tar längre tid att sanera.
Vid dagar då marknaden kraftig viker söderut brukar jag ha en slide från en presentation av Unga Aktiesparare i minne.
Det är en utvecklingskurva som visar utvecklingen av priser, aktier och obligationer från 1945 – 2008, den visar att 1 krona investerad 1945 växt till 1809 kronor år 2008.
Detta är inklusive alla kriser och manier, dock var marknaden väldigt omogen på den tiden och efterkrigstiden skapade välfärd, för att inte tala om glada 80-talet då börsfesten var ett faktum.
Förmodligen kommer jag ej kunna förvänta mig samma utveckling framgent men det skapar ändå ett förtroende om att det faktiskt finns ett incitament att tänka långsiktigt och försöka överbrygga effekterna av kvartalskapitalismen.

Slutligen kan man fråga sig vart man kan få en direktavkastning på 4-5 % i dagens ränteklimat vid sidan av marknaden?
När börsen går ned flyttar man fram sina positioner och när börsen beger sig norrut så får man utdelning på tidigare köp.
Så länge våra bolag fortsätter att tjäna pengar är jag helt övertygad om att den som bygger en långsiktig portfölj kommer att bli rikligt belönad.

Jag brukar säga att bistra tider som vi nu befinner oss i är en skola och sållar ut agnarna från vetet, lär dig något av det och bli en bättre investerare!

Lycka till..

lördag, maj 5th, 2012 Aktier, Ekonomisk frihet 1 kommentar

Ha koll på din ekonomi inför årsskiftet!

Mitt i julvimmlet bland julklappsköp och nyårsplaner skall du inte glömma din egen ekonomi, ge även den en julklapp.
Det är lätt att glömma bort den personliga ekonomin i dessa tider, speciellt när den allt som oftast begränsar en i tider då spenderarbyxorna åker på.
Många människor skjuter ekonomiska beslut på framtiden, är du en av tusentals svenskar som istället använder nyårslöftet som en ursäkt att skjuta det inpå nästa år?
Är det inte dags att se till att i fortsättningen möta det nya året med ett leende och känna handlingsfrihet?
Gör det som står i din makt för att inte omfattas av Aftonbladets årliga artikel angående januari som årets fattigaste månad och tips på hur du kan överleva den.

Själv brukar jag tänka att jag vill göra allt jag kan för att stänga böckerna och lämna ett år till handlingarna på bästa sätt ekonomiskt.
I slutet av året står vi på sista raden i den personliga resultaträkningen, vi vet hur stora våra inkomster varit och hur mycket pengar som finns kvar i form av sparat medel.
Har du lyckats bra under året så kan jag bara säga grattis, i annat fall, använd det som en sporre för att istället börja omedelbart.

Väljer du att blunda för det faktum att en bättre finansiell situation ger dig handlingsfrihet så avsäger du dig också det som du i finansiell mening har störst makt över, din egen ekonomi. (Tobias Schildfat).
Att börja någonstans är bättre än att inte börja alls, utgå från din egen ekonomi istället för att jämföra dig med andra, någon hundralapp bör du iallafall kunna avvara.

I övrigt finns det några små tips inför årsskiftet:

Avdragsgill pensionsavsättning i IPS/Pensionsförsäkring upp till 12 000kr.
  Har du utnyttjat beloppet upp till taknivån? fråga dig själv annars om det finns ev. utrymme att göra en extra avsättning för beskattningsår 2011.
  Fungerar som så att beskattningsunderlaget minskas i paritet med avsättningen upp till 12 tkr/år.

Passa på att kvitta vinster mot förluster i marknadsnoterade aktier och fonder.
  Vet du med dig att du realiserat en vinst eller förlust under året så försök att kvitta bort beskattningsunderlaget.
  Detta gör du genom att ha så lika realiserad vinst som förlust. Har du endast realiserat en vinst på 1000kr så skall den latenta skatteskulden på 300kr in till Skatteverket.
  Om du istället realiserar en förlust på motsvarande 1000kr så raderas beskattningsunderlaget bort helt, då dessa tar ut varandra, +1-1=0.

Studenttips vid försäljning av aktier & fonder.
   Om du under vårterminen 2012 kommer att sälja av fondandelar för att göra studietiden mer behaglig ekonomiskt så måste du hålla koll på fribelopp.
   Detta då dessa uttag räknas som inkomst och minskar den fria delen innan studiebidraget minskas eller försvinner helt.
   Har du haft liten inkomst under hösten 2011 eller har utrymme kvar i fribeloppet så bör du fundera på att sälja redan nu för att minimera risken för negativ effekt.

Slutligen så kan jag bara tipsa om att även komma igång med ett långsiktigt sparande eller höja ditt befintliga.
Albert Einstein förklarade ränta-på-ränta effekten som världens åttonde underverk, en mäktig effekt som får en att fundera på vad som egentligen hände.
Man börjar med ett litet sparande som mer liknar en tömning av en söt liten rosa spargris som man hela tiden fyller på för att hålla sparandet levande.
Men med tiden kommer sparandet i allt större utsträckning växa sig stark, starkare, starkast för att sedan erbjuda en finansiell trygghet som man inte trodde var möjlig.
Det är inte den månatliga slanten som man sätter av som kommer utgöra kärnan i den framtida kassakistan utan tiden och avkastningen som tillsammans skapar en förutsättning för tillväxt.

Jag träffar folk dagligen i mitt jobb som ängsligt funderar på om det är rätt tillfälle att ”gå in i marknaden”, svaret är alltid både ”ja” och ”nej”.
Jag är helt övertygad om att marknaden kommer att ha skapat värden som vida överstiger det totala värdet vi har i vår ekonomi idag.
Sedan skall man inte heller underskatta den riskpridande effekt ett månadssparande har, där minimerar man risken att gå in i marknaden vid fel tillfälle.
Detta genom att köpen sprids ut både då börsen står högt men även när den är billigare. Det viktigaste att ta hänsyn till är dock dina specifika förutsättningar.
I detta inlägg syftar jag dock mer på ett långsiktigt sparande, starta sparandet idag och låt tiden göra resten 🙂

Lycka till !

Jobba i grannlandet Norge!

Att jobba i Norge har många fördelar, speciellt i unga år om du vill bygga upp ett kapital.
Det finns olika anledningar till att vi tar steget över gränsen och jobbar, de allra flesta vill jobba hårt och spara pengar för att sedan resa.
Lönerna i Norge är generellt bättre och det finns möjlighet till att arbeta långa pass med väldigt god övertidsersättning.

Innan jag och min tjej bestämde oss för att flytta till Stockholm så var Norge ett hett kort, jag ville helt enkelt genom hårt arbete spara ihop ett investeringskapital.
Nu blev det inte så och såhär i efterhand så ångrar jag mig inte att jag valde stockholm då det också gett utdelning.
Efterfrågan på arbetskraft i Norge är högre än utbudet vilket gör att lönerna stiger, att svenskar sedan är omtyckta av norska arbetsgivare gör inte saken sämre.

En annan viktig faktor är att den norska kronan är värd 22% (26/4) mer än den svenska kronan.
Din lön får du i norska kronor och när du sedan växlar över den till SEK så räknar du alltså på 1,22 SEK per NOK.
Sist men inte minst så har du även en bättre bankränta i Norge, Bank2 exempelvis har inlåning i både Sverige och Norge.
I Sverige ligger inlåningsräntan på 1% medan den i Norge ligger på 1,65% på Bank2.
Det man ska se upp med är ju såklart inflationen, all ränta som överstiger inflationsnivån utgör realräntan och är värdestegringen på ditt kapital.

Att jobba i Norge är ingen dum idé, vill du bli ekonomiskt oberoende så kan det vara en bra idé att i unga år jobba i Norge för att dra ihop ett startkapital.
Investera sedan detta startkapital på livslång sikt så kommer du att kunna åtnjuta utdelningarna efter ett par årtionden.
Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson som vi fick träffa på Unga Aktiesparares årskongress i helgen är ett levande exempel på att det går.
Hans portfölj har vart upp i 140 miljoner och det utan att diciplinerat behövt spara pengar varje månad, tid och avkastning är de viktigaste faktorerna.

Sist men inte minst så måste du kunna snåla när du är i Norge eftersom det är otroligt dyrt.
Är du en shopoholic så kan jag tipsa dig om att bosätta dig i en håla med flera mil till närmsta affär.

Årskongress Unga Aktiesparare!

Ikväll kom jag hem från Unga Aktiesparares årskongress i Linköping.
Det har varit en riktigt trevlig helg med hela UA gänget, mycket aktie-
-snack

Många bra idéer kom fram på kongressen och jag fick mig en och annan idé till innevarande verksamhetsår, avslöjar dock ingenting.
God mat, sumobrottning, heliumballongskalleankasnack och massor av choklad från ingen mindre än Cloetta.
För er som inte vet så kommer Cloetta från Linköping och har sin huvudfabrik där, det var därför lite komiskt att det fanns godis i överflöd.
Tanken slog mig faktiskt på vägen till Linköping att jag skulle köpa mig en god plopp bara för skojs skull eftersom jag är i dess hemstad men det behövdes alltså verkligen inte.
Vår lokalavdelning, Stockholm Nordväst, vann även ett pris för bästa sponsoravdelning i klassen små avdelningar.

Vidare så var Nordnet på plats och pratade om marknaden och bolaget likaså Aktieinvest.
Då Unga Aktiesparare fyller 20 år så bjöds det på en hemlig gäst till söndagen, vi hade redan en föraning om vet det kunde vara.
Det visade sig att vi hade rätt, på söndagen fick vi lyssna till Lennart ”Aktiestinsen” Israelsson.
Aktiestinsen är ett kapitel för sig, väl värt ett eget inlägg men jag kan säga att det är en vanlig person som under väldigt lång tid sparat i aktier.
Hans filosofi har vart att köpa och behålla, lite som Warren Buffet, han var en väldigt bra inspiratör.
Portföljen har stundtals varit uppe i 140 miljoner kronor, kan även nämna att jag frågade honom efteråt om han sparat diciplinerat varje månad, något som inte var fallet.

Det visar oss alla att det faktiskt går att påverka sin ekonomi och framtid.
Vi kan förvisso ifrågasätta om framtiden kommer förändras lika drastiskt såsom under Lennarts tid.
Han är född 1916 och har alltså gått igenom en enorm samhällsförändring, på den tiden var det lite fikusaktigt att spara i aktier, knappt så det var tillgängligt för allmänheten.
Även om vår framtid inte kommer att förändras lika drastiskt så finns det ändå en enorm potential att bygga upp ett stort kapital, tiden och avkastningen är de enskilt viktigaste faktorerna, inte summan du sparar.

Vi fick även en bok , ”Warren Buffet – världens rikaste person” som är uppföljaren till ”Så kan alla svenskar bli miljonär” av Per H Börjesson.
Jag läser den med nöje och kan konstatera att jag hittat ord på en av mina ståndpunkter, han anser att lönearbete är utbildning.
Ni som känner mig vet att jag alltid brukar säga att jag vill jobba med det som gynnar mitt privata sparande på lång sikt.
Det här är verkligen bulls eye, jag vill jobba med det som kan vidareutveckla mina kunskaper, jag vill inte jobba bara för att överleva och ha mat på bordet.
Skulle så vara fallet så kommer man aldrig ur ekorrhjulet, jag ska bli en av de rika istället för att jobba för de rika, jag kommer alltså att välja mina jobb med omsorg.
Visste ni för övrigt att 10% av sveriges befolkning äger 90% av sveriges tillgångar, väl värt att tänka på.
Jag ska ta makten över mitt eget liv och lära mig att bemästra konsten att låta pengar jobba för mig istället för tvärtom.

Det bästa är att jag får jobba med det jag älskar.

söndag, april 25th, 2010 Allmänt, Ekonomisk frihet 2 Comments

Kan man bli rik genom att jobba?

Den här ämnet dyker med jämna mellanrum upp i media och i diskussionsforum.
Nu ska vi ha klart för oss att detta är en definitionsfråga i allra högsta grad.
E24 skriver i en artikel att man inte kan bygga upp en förmögenhet genom en vanlig lönekarriär.

För det första så finns det ingen riktigt definition på vad rikedom är, en sak kan vi dock slå fast och det är att rikedom och makt går hand i hand.
En person som har ett så betydande kapital att denne aldrig behöver förvärvsarbeta för mat på bordet kan anses vara förmögen, men det handlar dock inte om någon rikedom, detta tillstånd kanske bara varar i 5 år innan pengarna är slut?

En förmögen person är förmodligen någon som har ett så betydande kapital att denne (nästan) aldrig behöver ta sina personliga räkenskaper i beaktning vid ekonomiska frågor.
Förmodligen har även personen en framträdande roll i samhället med stort inflytande.

Nu ska jag inte sväva iväg eftersom man förmodligen skulle kunna skriva ett uppslagsverk i ämnet.

Att bara förvärvsarbeta genererar knappast någon förmögenhet, dessa jobb utmärker sig genom en ganska plan lönesättning.
De flesta vanliga arbeten i Sverige ligger på mellan 18-22 000kr, oavsett arbetsuppgifter.
Förutom låglönejobb för unga människor och studenter såsom tidningsutdelare, telemarketingsäljare, restaurangbiträden osv, kan
detta ses som samhällets grundstomme.
I detta segment återfinns de flesta arbetsföra människorna i vårt samhälle, vill man ha högre lön så är det härifrån man klättrar.
Nästa steg torde sig vara akademikernas startplatta, ingångslöner för jobb som kräver akademisk utbildning.
För att få en bra lön som avviker från genomsnittet så är det bra att ha en utbildning i ryggen och vara driven för att på så sätt både göra karriär och lönekarriär.

De flesta människor tjänar bara nog med pengar för att betala löpande utgifter såsom boende, livsmedel, försäkringar och nöjen m.m. men det blir nästintill aldrig något över, speciellt inte till sparande.
Det är en ond cirkel, i slutet av livet så har man lagt allt hårt arbetande bakom sig men vad har man kvar? oftast inte mycket alls, i bästa fall några hundratusen kronor.

De personer som gör karriär är inte bättre de heller, de har förmodligen en högre disponibel inkomst men tänker fel även de.
För att bli rik så handlar det inte om hur mycket pengar du tjänar utan vad du gör med dina pengar.
En högre inkomst leder i de flesta fall till en högre livsstandard såsom dyrare mat, bättre bil, större boende, exklusivare kläder och dyrare fritidsintressen med mera.
Vad jag försöker framhäva är det faktum att bankkontot alltid skriker ut 0kr den 24:e varje månad oavsett inkomst.

De som anser att människor som tjänar mer har det bättre eller är smartare har fel fel fel!
Jag har träffat alldeles för många människor med kapital som skulle få de flesta att lyfta på ögonbrynen där personen i fråga
har så dålig koll att man nästan får rysningar, de skulle nog knappt märka om de försvann en femtedel.

Hursomhelst så anser jag att vem som helst kan bli förmögen bara man investerar pengar, pengar ska jobba för dig och inte tvärtom.
Det är skillnaden i tänk som avgör vem som blir förmögen och inte.
Den stora massan arbetar för pengar (för dagen) medan framgångsrika människor låter pengar arbeta för dem.
Jag kan ärligt säga att det inte alls handlar om människor som fått silversked i mun vid födsel, många har arbetat ihop sin förmögenhet själv, precis som jag kommer att göra.

Det är även en generationsfråga eftersom finansmarknaden var i princip helst stängd för privatpersoner födda på 20,30,40 och 50 talet sen började det sakta men säkert lukras upp för att på allvar ta fart på 80-talet genom allemansfonderna.
Därför kanske man kan bortse från denna grupp, det var helt enkelt alldeles för svårt att börja från 0.

Idag är det inte alls svårt, det är bara en dålig ursäkt från att ta sitt ansvar.
Media framhäver det som att det är omöjligt att jobba sig till rikedom, men om man startar på 0, är det då inte pengar från förvärvsarbete man investerar?
De skriver endast artiklarna utifrån vad som är intressant och kontroversiellt utifrån ett läsarperspektiv men det går lätt att sticka hål i deras teori.

Det handlar faktiskt inte om hur stort belopp du investerar utan faktorer såsom tid och avkastning är extremt mycket viktigare.
Det jobbigaste är att krama snöbollen och putta den nedför skidbacken de första hundra meterna, sedan är den så stor att ingen kan stoppa den.

Jag har personliga reflektioner här, när jag var 14 år gammal så började jag spara 3000kr i månaden från ett jobb men en så dålig lön att den inte ens behöver nämnas.
Men jag kanske gör det iallafall så ni som sitter här och anser att jag har haft tur inser att så inte är fallet, jag tjänade 30kr i timman.
När jag var 16 år så bytte jag till ett annat jobb under gymnasietiden som gav mig cirka 11000kr netto, jag jobbade och knegade som tusan.
Då växte mitt kapital kanske 40 000kr år för att sedan vara cirka 60 000kr år för att numera vara cirka 160 000kr år.
Jag kommer att ha en förmögenhet i storleksordningen 80 – 100 000 000kr när jag går i pension. (har inte tagit hänsyn till inflation)
Mer om mig själv i  ett annat blogginlägg.

Jag vill bara säga att vem som helst kan bli förmögen, all utifrån vad du anser vara en förmögenhet.
Det räcker med några hundralappar i början, tid och avkastning är de viktigaste.
Men snälla du, säg aldrig att det inte är någon idé, det är den sämsta ursäkten.

lördag, mars 27th, 2010 Ekonomisk frihet 1 kommentar

Deklaration 2010

Den 17 Mars började Skatteverket att skicka ut årets deklaration.
Från och med på tisdag kan man logga in med e-legitimation på skatteverkets hemsida och se årets deklaration.
Ifall du får återbäring så tycker jag att det är ett perfekt läge att starta ett långsiktigt sparande, då har du lagt upp en grund att starta på, oavsett storlek.

Hur ofta förväntar man sig en återbäring?
Oftast tycker jag man är orolig för restskatt, så en summa pengar du inte ens räknat med kan ju inte göra ont att avsätta till t.ex. pensionen, även om den är avlägsen, eftersom du inte ens väntat dig pengarna.

Vi kommer nog de närmsta veckorna få se en hel del artiklar i dags och fackpress ang. diverse avdrag som kan vara matnyttigt.
Det slog mig faktiskt när jag tänkte på deklarationen att det är minst lika viktigt att vara kunnig på skatteplanering som på sina investeringar.
Ibland kan det kännas viktigare faktiskt, speciellt när man kommer upp i åren och skaffat sig en stabil förmögenhet.
Vissa kan se det som något fult och omoraliskt, speciellt den äldre generationen, men det handlar ju om precis som namnet antyder, skatteplanering.
Det är inget fel i att planera sin beskattning så att den blir så låg som möjligt, snarare finansiellt intelligent.

Låt år 2010 bli det år som du kommer igång med sparandet och skjut det inte framför dig hela tiden, på lång sikt så spelar tiden och avkastningen en större roll än själva summan du investerar.
Känner du att din ekonomi är knaper så räcker det ju med att starta ett litet sparande på exemeplvis 100kr/mån.
Jag tror den psykologiska faktorn är viktig, att du faktiskt sparar, sen kan du öka beloppet.
Hellre spara lite grann än ingenting, och anser du att du inte ens har 100kr att avsätta så måste du ta dig en funderare på vart dina pengar tar vägen.
Tänk vilken känsla att kunna leva det liv du vill idag samtidigt som du tryggar framtiden, ett sparande på 500kr i månaden om du är lika gammal som mig blir efter 43år med 10% ränta 3,9 miljoner kronor.
Detta alltså utöver det eventuellt egna boendet som man avyttrar till förmån för en mindre bostad, du kan alltså med enkla medel bygga upp en betydande kapitalbas.
Om räntan istället skulle vara 11% i genomsnitt så växer kapitalet till 5,3 miljoner, vad jag försöker illustrera är den extrema betydelsen av tid och avkastning, beloppet spelar mindre roll.

Köpte två böcker idag:

1. Finansfrossa
2. Från folkhem till fattigstuga

Återkommer med recensioner senare.

Grattis alla pantburkssamlare!

Risken eller chansen att det kommer en pantburkssamlare när du slänger din pantburk i soptunnan på en offentlig plats såsom tunnelbanan är överhängande.
Den kan nästan liknas vid chansen att det kommer hajar vid blod i vattnet i ett hajrikt område.
En fråga som jag alltid ställer mig är varför, varför dessa människor samlar burkar i soptunnor och skämmer ut sig själva offentligt.
Kan det ha att göra med en annan livssyn?
Jag har svårt att tro att det bara är pengarna det handlar om, vilket jobb som helst ger en bättre timlön än att samla burkar.
Kanske är det tillochmed så att tiggeri ger bättre, fast burksamlarna är faktiskt mer entreprenörsaktiga än tiggarna i sånt fall.
Ändå ser man flera stycken om dagen, jag ska någon gång ta fast en av dem för en kortare intervju.

Hursomhelst så kan jag säga att riksbanken har gjort en bedömning att vi inte behöver 50-öringen mer som betalningsmedel.
I sånt fall försvinner den preliminärt 30 september i år och gör att panten på pantburkar går upp från dagens 50 öre till 1 krona.
Här till skälet för mitt val av rubrik: det innebär en 100%ig löneförhöjning för pantburkssamlarna.
Jag kan inte tänka mig att en höjning med 50 öre är incitament nog för att folk ska sluta slänga sina burkar och istället ta med dem hem.

Du som läser min blogg är förmodligen intresserad av att bygga upp en förmögenhet på sikt.
Då kan jag inte rekommendera dig att börja samla pantburkar, allt har en alternativkostnad och i detta fall är den allt för hög, samtidigt som den ”kostar” för mycket i form av förnedring.
Detta utlägg är det nog inte många som höjer ögonbrynet för, det här vet ju alla, men ibland kan det vara bra att analysera olika sätt att generera pengar.

Som sagt allt har en alternativkostnad, dina studier och din kunskapsutveckling på området ekonomi och finans är dagens alternativkostnad gentemot ämnet och morgondagens välfärd.

Kunskap är makt!
Glöm inte bort att de flesta rika inte arbetat sig till sin förmögenhet, sitt och tänk på det påståendet en stund och inse hur fast vi vanliga människor är i ekorrhjulet: sova, jobba, äta, sova runt runt runt för att i slutet av livet inte ha några pengar kvar, vart tog de vägen?
Jo de ligger i de driftiga, entreprenörsrika människornas plånböcker, se till att du blir en av dem.

lördag, februari 13th, 2010 Ekonomi, Ekonomisk frihet, Privatekonomi Inga kommentarer
 

Nicklas Andersson

jag

 
Ålder: 29
Bor: Lidingö

Denna blogg är
en del av Ekonomikunskap
som startades 2009 för att inspirera människor till att tänka på ett nytt sätt angående sin ekonomi.

Bloggen är till för dem som är om möjligt än lite mer intresserade, då de faktiskt med små enkla medel är möjligt att ta kontroll över sin privatekonomiska situation och leva livet på det sätt man vill, inte måste!

Kontakt:


Portföljtillväxt 2015

Goal: 500 000 kr
Complete: 490 172 kr

98%

Widget by Financial Planning.

Kommentarer

  • Anders: Intressant att Swedish Match hade högst utdelning för 2016. Såg att det var en extra utdelning för...
  • Yggdrasil Slots: Tror att Yggdrasil blir det nästa stora spelföretaget på börsen om Cherry AB beslutar sig för att...
  • Robin: Hej! Tänkte ta ut ett lån via Avanza till en ränta på 1.96. Vad är egentligen risken med att köpa SAS...
  • Herr Rummelpengar: Hej, Kan bara instämma med att EFN är riktigt duktiga på det de gör inom livemedia. Lagom långt,...
  • Nicklas | Admin: Hej, Tack för den trevliga återkopplingen 🙂 dessutom kul att du gillar podden, bara att säga till...