Rss feedTweeter buttonFacebook buttonTechnorati buttonReddit buttonMyspace buttonDelicious buttonLinkedin button

Kassaflödesportföljen

Hennes & Mauritzhennes

Detta fantastiska kvalitetsbolag förtjänar att finnas i varje investerares portfölj. Detta är ett svenskt underverk och en formidabel solskenshistoria.
1947 startade Hennes damkonfektion i Västerås till att idag vara Stockholmsbörsens drottning med ett börsvärde på 604 miljarder. Moderiktiga kläder av hög modegrad och attraktiv prislapp i AAA-lägen har varit en oslagbar kombination. Idag öppnar HM fler än en ny butik varje dag och har klivit över andra sidan ekvatorn för att även erbjuda våra kompisar ”down under” moderiktiga klädesplagg med start i Chile. Nu ger man sig även in i onlinesegmentet för att ta marknadsandelar inom den växande e-handeln globalt. Niklas Zennström (grundare av bla. Skype)  i styrelsen gör ju inte onlinesatsningens odds sämre. Totalt dominerande kostnadskontroll och blytung ägarstruktur i termer av Perssonfamiljen. Kostnader för onlinesatsning m.m. tas direkt över resultaträkningen varpå kassaflödet egentligen är högre
exklusive dessa. Satsningarna kommer med all säkerhet som ett brev på posten laddat med frukt att skörda framgent.

ROE 5-årssnitt 39,6%
Utdelningstillväxt 10 år 7,45%
Omsättningstillväxt 10 år 7,98%

Kuriosa: 10 000 kr investerat i HM 1978 med återinvesterad utdelning hade växt till en bit över 26MSEK sommaren 2013. 10k motsvarade 38 175kr när det begav sig.
Kuriosa 2: Totalavkastningen under perioden 1989-2014 uppgår till +27,63% per år!

Intrum Justitia

Bolaget grundades 1923 av Sven Göransson under namnet Justitias Upplysningsbyrå AB. Affärsidéen är att tillhandahålla tjänster inom kredithantering,intrum1 finansiella tjänster och inkassoverksamhet. Kunderna finns främst inom branscherna telekom, energi, bank och detaljhandel. Idag har bolaget över 3500 medarbetare i 20 länder. Intrum har en stark position och kan i dagsläget stoltsera med titeln det marknadsledande kredithanteringsföretaget i Europa. Börsvärdet uppgår till 17.8 miljarder kronor och vinsten per aktie ska enligt bolagets finansiella mål öka med minst 10% per år. Köp av PD-portföljer är bolagets mest lönsamma affärsområde och står för över hälften av resultatet. Finansiella tjänster med PD-portföljer har som mål att avkasta minst 15% på köpta fordringar, ett mål som uppnåtts med råge de senaste åren. Banksektorn utgör den enskilt största kakan av sektorexponeringen, följt av telekom. Bolaget är konjunkturokänsligt och agerar katalysator i en sund ekonomi. Marginalerna är höga och i takt med att bolaget förfinar sina statistiska metoder och får mer data att analysera så bör vi aktieägare kunna åtnjuta en resa i första klass av marginalexpansion. Bolaget har nyligen startat ett samriskbolag med TF Bank som heter Avarda och skall konkurrera med Klarna.

Kuriosa: I Sverige har vi en Upplysningscentral (UC) med kreditinformation, detta tillhör dock ovanligheterna utomlands. Detta gör att Intrum i takt med ökade volymer och kunskaper om sina
kunder bygger en ovärderlig informationsdatapas. En vallgrav varpå inträdesbarriärerna för konkurrenter växer.

Kuriosa 2: Totalavkastningen under perioden 2002-2014 uppgår till +15,77% per år!

Kuriosa 3: 1998 köptes Intrum Justitia ut från Londonbörsen. 2002 flyttades huvudkontoret till Stockholm och notering på Stockholmsbörsen skedde därefter.

Hexpol

Bolaget bildades 2008 som en avknoppning från Hexagon Polymers, en division inom Hexagon. Grunden till dagens Hexpol sträcker sig dock ända bak till 1893 då bröderna Gislow startade en Hexpolgummifabrik i Gislaved. Hexagon förvärvade bolaget 1994 som framledes alltså kom att bli avknoppat med en egen plats på börsen. Bolaget är ett kärninnehav i Melker Schörling-koncernen MSAB och har i sann Melker-anda visats sig vara otroligt välskött och dessutom med sina +1154,70% de senaste 5 åren varit ett sant glädjeämne för aktieägarna.

Affärsidén är att vara en produkt- och applikationsspecialist inom ett begränsat antal utvalda nischområden för utveckling och tillverkning av polymera produkter. Hexpol strävar efter att vara den mest efterfrågade samarbetspartnern för kunder inom nyckelbranscher såsom fordons-, bygg- och verkstadsindustrin, energi-, olje- och gassektorn, medicinteknik och materialhanteringsindustrin. Detta genom att erbjuda innovativa och specialiserade polymera produkter och lösningar.

Bolaget har en världsledande ställning som polymerkoncern och åtnjuter globala marknadspositioner. Verksamheten är indelad i två affärsområden: Hexpol Compounding och Hexpol Engineered Products. Antalet anställda uppgår till 3 900 i 11 länder.

Upp till 97% av försäljningen genereras av kunder utanför Sverige och 11 av koncernens 39 tillverkande enheter finns i de expansiva regionerna Asien, Mexiko och östra Europa. Försäljningsmässigt så står affärsområdet Engineered Products för 8% och Compounding Products för resterande 92%. Den geografiska mixen ter sig vara Asien 6%, Europa 31% och NAFTA 63% (North America Free Trade Agreement)

Compounding står även för 94% av rörelseresultatet och tar 60% av de anställda i anspråk. Engineered Products bidrar således med de sista 6% till rörelseresultatet och binder resterande 40% av personalstyrkan.

Bolaget omsätter 8 919 MSEK med ett rörelseresultat på 1 456 MSEK vilket ger en fin rörelsemarginal på 16,3%. Vinsten per aktie (VPA) har stigit med fina 23,59% årligen sedan 2008 och avkastning på eget kapital (ROE) har legat kring 20%. Marknaden gillar kvalitén och utvecklingen har inte låtit vänta på sig, det har formligen varit en tjurrusning.

Kuriosa: Gislaved Gummi som bröderna Gislow grundade år 1893 finns fortfarande kvar inom koncernen.
Kuriosa 2: Totalavkastningen för perioden 2010-2015 uppgår till +1154,70% vilket ger en effektiv årlig avkastning på +65%

Betsson

Bolaget grundades 1963 under namnet AB Restaurang Rouletter och bedrev främst sin verksamhet i södra och mellersta Sverige. År 1972 registrerades namnet Cherry samt dess körsbärssymbol. BetssonDock beslutade Sveriges Riksdag att förbjuda spelautomater år 1978 varpå en omfattande omorganisation tar  vid.
En utlandsfokusering mot Östeuropa startar men det är inte förrän år 1993 som Cherry åter genererar vinst. Efter både förvärv av Net Entertainment från Kinnevik och Betsson.com från England samt en betydande tillväxt så flyttar samtliga tre bolag, Cherry/Betsson/Net Entertainment till nya lokaler i Spårvagnshallarna. En fastighet som numer ägs av det noterade fastighetsbolaget Balder. I detta skede bestämmer man sig även för att dela upp bolaget i tre delar, Betsson, Cherry Casino och Net Entertainment varav de två sistnämnda delas ut till aktieägarna.

Affärsidén är att investera och förvalta snabbt växande bolag verksamma inom spel över internet. Affärsmodellen bygger på en multibrand-strategi där man äger olika spelsajter, både för mobil och webb med nischat innehåll. Detta möjliggör att nå ut till en bredare kundkrets totalt sett. Såsom jag fick förklarat för mig av VD Magnus Silfverberg på en aktieträff är att många spelare använder sig av flera spelsidor simultant. Genom en plattform med bred palett av nischade erbjudanden och varumärken/sidor så bör man kunna uppnå större marknadsandel. Nämnas skall även att bolaget varit mycket framgångsrikt historiskt när det kommer till att förvärva och implementera nya bolag inom Betssonkoncernen vilket har drivit aktieägarvärde.

Betsson äger i dagsläget 23 varumärken. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena B2C och B2B där konsument står för 76,2% av bruttovinsten. Basen är Malta såsom flertalet spelbolag där också 622 av 870 heltidsanställda arbetar. De olika produktsegmenten består av Kasino, Sportsbok, Poker, Bingo, Spel och Skraplotter. Casino står för 67% av bruttovinsten, följt av Sportsboken på 29% och de nordiska länderna står för majoriteten av intäkterna.

Bolaget är i princip helt skuldfritt och åtnjuter en av de högsta marginalerna i branschen. Spel i mobila enheter utgjorde 23% av Betssons totala intäkter 2014, en ökning med 130% gentemot 2013 vilket driver värde.

Bolaget omsätter 3 035,1 MSEK med ett rörelseresultat på 821,2 MSEK vilket ger en rörelsemarginal på 27%. Vinsten per aktie (VPA) har stigit med 30% årligen sedan 2006 och avkastning på eget kapital (ROE) har legat kring 32%.

ROE 5-årssnitt 34,26%
Utdelningstillväxt 5 år 11,3%
Omsättningstillväxt 5 år 10,27%

Kuriosa: Samtliga tre bolag efter uppdelningen finns börsnoterade. Betsson, Net Entertainment samt Cherry.
Kuriosa 2: Totalavkastningen för perioden 1996-2015 uppgår till +15 258% vilket ger en effektiv årlig avkastning på +32,24%

 

Nicklas Andersson

jag

 
Ålder: 29
Bor: Lidingö

Denna blogg är
en del av Ekonomikunskap
som startades 2009 för att inspirera människor till att tänka på ett nytt sätt angående sin ekonomi.

Bloggen är till för dem som är om möjligt än lite mer intresserade, då de faktiskt med små enkla medel är möjligt att ta kontroll över sin privatekonomiska situation och leva livet på det sätt man vill, inte måste!

Kontakt:


Portföljtillväxt 2015

Goal: 500 000 kr
Complete: 490 172 kr

98%

Widget by Financial Planning.

Kommentarer

  • Anders: Intressant att Swedish Match hade högst utdelning för 2016. Såg att det var en extra utdelning för...
  • Yggdrasil Slots: Tror att Yggdrasil blir det nästa stora spelföretaget på börsen om Cherry AB beslutar sig för att...
  • Robin: Hej! Tänkte ta ut ett lån via Avanza till en ränta på 1.96. Vad är egentligen risken med att köpa SAS...
  • Herr Rummelpengar: Hej, Kan bara instämma med att EFN är riktigt duktiga på det de gör inom livemedia. Lagom långt,...
  • Nicklas | Admin: Hej, Tack för den trevliga återkopplingen 🙂 dessutom kul att du gillar podden, bara att säga till...